Månadsarkiv: september 2011

Publicerad 2011/09/30 i Nyheter

Media: Underhåll som varumärke

Nu finns ett nytt videoklipp publicerat. Denna gång får vi höra Kim Berghäll från EuroMaint Industry prata om Underhåll som varumärke. Klippet är ett utdrag från hans föredrag på inspirationsdagen på Arlanda.

Klicka för att komma till Media.

Publicerad 2011/09/29 i Nyheter

U&D skriver om inspirationsdagen

I senaste numret av tidningen Underhåll & Driftsäkerhet finns två artiklar baserade på SMGC:s inspirationsdag på Arlanda som gick av stapeln 8 september. Rubrikerna är ”Har Sverige råd att inte satsa på järnvägen?” och ”Underhåll som varumärke – finns det?”.

Ladda ner artiklarna i PDF-format här.

Glöm inte att videoklipp från dagens föredrag publiceras löpande på hemsidans nya avdelning Media!

Besök gärna tidningens egen hemsida – www.uochd.se.

Publicerad 2011/09/29 i Nyheter

SMGC välkomnar Mentor i gänget

Fackpressförlaget Mentor Communications, som bland annat ger ut tidningen Underhåll & Driftsäkerhet, har blivit medlemmar SMGC.

- Vi har med stort intresse sett det stora genomslag som SMGC snabbt fått och med tanke på att hållbarhetsbegreppet blir alltmer viktigt inom många av de branscher vi har tidningar i känns det som ett naturligt steg att engagera oss i denna nya organisation, säger Peter Olofsson, chefredaktör för Mentortidningarna Underhåll & Driftsäkerhet samt Plastforum.

Viktigt att påpeka är att Mentor kommer att delta i SMGC som Fackpressförlag och inte som journalister.

Vi hälsar Peter och hans medarbetare varmt välkomna!

Läs mer på:
http://mentorcommunications.se/
http://
www.mentoronline.se
http://www.uochd.se

Publicerad 2011/09/29 i Nyheter

Blogg: Nyckeln till ”Sustainable Change” är ledarskap!

Detta skriver Anders Tiger och Nina Karlsdotter i ett inlägg på Sustainability Wall. De menar bland annat att Du som ledare behöver lära dig att förstå människors hinder och drivkrafter för förändring. En viktig del i att åstadkomma förändringar är att identifiera den informella ledaren.

Läs hela inlägget här.

Publicerad 2011/09/29 i Artiklar

Hur skapar vi en olycksfri arbetsplats?

En idé som tidigt dök upp inom SMGC var att bilda en projektgrupp som jobbar med säkerhets- och hälsofrågor. Förutom att det är ett viktigt område så finns det en stark koppling till underhåll. Volvo Lastvagnar Tuve har nu tagit första steget mot bildandet av en sådan grupp.

I arbetsmiljölagen, första paragrafen, slås fast att lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Med ordet arbetsmiljö menar lagen allt som påverkar en människa i arbetet – både den fysiska och den psykosociala omgivningen. Det finns dock inte någon fast måttstock för vad som är “god arbetsmiljö” i lagens mening, men arbetsmiljön skall vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala samt tekniska utvecklingen i samhället.

I arbetet med att uppnå denna goda arbetsmiljö så ställs företag inför en rad olika frågeställningar kring hur man rent praktiskt skall gå till väga. Dessutom bör alla företag ha som vision att ha en tillbuds-/olycksfri arbetsplats. För att nå detta måste vi informera om vilka risker som finns och hur de undviks.

Detta är bakgrunden till att Volvo Lastvagnar Tuve (facklig skyddsorganisation samt företag) nu inbjuder till en första workshop för medlemmarna i SMGC. Syftet är att ta fram en plan för vilka områden som skall diskuteras och hur arbetet skall bedrivas framöver.

- Vi inom Volvo Lastvagnar håller på att implementera ett helt nytt säkerhetssystem för att säkerställa en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. I detta arbete har en rad frågor dykt upp och vi skulle se en projektgrupp inom SMGC som en stor tillgång att ha som referens, säger Patrik Henningsson som är ansvarig för projektet.

Upplever du liknande utmaningar på ditt företag och skulle vilja vara med i en grupp som hjälper varandra? Projektgruppen är till för er som jobbar med underhåll eller service av anläggningar. Ni tillhör dem som i dagliga arbetsuppgifter ibland måste gå in i anläggningar där normala skyddsrutiner inte går att tillämpa.

- Vi vill genom benchmarking och utbyte av erfarenheter inom området Säkerhet & hälsa säkerställa att du och dina arbetskamrater kan utföra arbetet på ett säkert sätt i en god arbetsmiljö, berättar Patrik.

Workshopen kommer att hållas i slutet på november/ början på december på Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve. Är du intresserad? Kontakta Patrik Henningsson (patrik.henningsson@volvo.com).

Publicerad 2011/09/26 i Artiklar

”Jag har gott hopp om att vi startar nästa höst.”

I förra veckan fick Högskolan Väst i Trollhättan det tuffa beskedet att de tvingas skära ner antalet utbildningsplatser med tio procent till nästa år. Totalt hamnar högskolans grundutbildningsanslag cirka 30 miljoner kronor lägre än för 2011.

- Högskolan Väst minskar mer än någon annan högskola i landet. Det är provocerande att lägga en så kraftig neddragning på en högskola i en hårt utsatt region, säger rektor Kerstin Norén.

Från SMGC:s håll oroar vi oss såklart extra mycket över den högskoleingenjörsutbildning med inriktning mot underhåll som en av våra projektgrupper tagit fram. När vi frågar gruppens ordförande och tillika prefekt på Högskolan Väst Liselott Lycke, så ser hon dock ljust på framtiden:

- Den nya utbildningen är viktig för regionen och samtidigt ett rop/behov från branschen. Inom institutionen har vi prioriterat om vårt utbud för att kunna starta denna utbildning, som dessutom har stark anknytning till vår produktionstekniska forskning. Jag har gott hopp om att vi startar nästa höst, säger Liselott.

Ett formellt besked väntas under oktober.

Fakta: Utbildningens arbetsnamn är ”Produktion för hållbar utveckling” och innehåller delar ur Industriell Ekonomi-programmet som blivit väldigt populärt på senare år. Co-op konceptet kommer att tillämpas vilket innebär att studenten läser under fyra år (jämfört med tre för en vanlig högskoleingenjörsutbildning) varav ett år är arbetsplatsförlagd praktik. Detta gör det enkelt för studenter från hela landet att göra teoridelarna i Trollhättan och praktiken på ett företag i sin hemstad.

Källa: http://www.hv.se/extra/news/?module_instance=1&id=7966

Publicerad 2011/09/21 i Nyheter

Uppdateringar på hemsida och blogg

De senaste veckorna har hemsidan blivit uppdaterad med ett par nya funktioner. Ändringarna sammanfattas nedan.

  • En ny avdelning, Media, har tillkommit, där videofilmer kommer att läggas upp löpande från bland annat föredrag och projektgrupper.
  • Kalender-delen heter nu Aktiviteter. Här finns kommande aktiviteter och material kopplat till genomförda aktiviteter (dokumentation, bilder, video etc).
  • En lista med Litteraturtips har tillkommit. Vi tar tacksamt emot förslag som utökar denna lista!
  • Det finns nu möjlighet att manuellt anmäla sig till SMGC:s nyhetsbrev som i dagsläget utkommer varannan vecka. Ni som missat att anmäla er, klicka här!

Bloggen (SustainabilityWall.se) är nu i full gång och en replik på Kim Berghälls inlägg inkommit från Anders Källström. Vi har även ett par nya bloggare som du kan läsa mer om här.

Publicerad 2011/09/15 i Nyheter

Upplev de bästa föredragen igen!

Missade du inspirationsdagen på Arlanda? Eller kommer du inte ihåg allt som sades på scenen?

Du kan vara lugn! Idag är det premiär för den nya delen av SMGC:s hemsida som heter Media. Här kommer vi bland annat att lägga upp högupplösta filmklipp med utdrag ur de bästa föredragen från Arlanda och kommande aktiviteter.

Först ut är Lars Ekberg som talar om Underhåll när det inte får gå fel. Klicka på länken för att komma till den nyöppnade delen av hemsidan, Media.

Publicerad 2011/09/15 i Artiklar

”Tack för ett bra arrangemang, jag ser fram emot nästa.”

Efter inspirationsdagen i förra veckan är det viktigt att vi tillsammans funderar på hur vi går vidare. Hur ska en framtida aktivitet se ut? Vilket tema? Vilken målgrupp?

För att söka svar på detta har en utvärderingsenkät gått ut till deltagarna på Arlanda. Vi har under veckan fått in en hel del feedback.

En av de frågor som ställdes var ”Hur går vi vidare?”. Svaren som inkommit är delvis samstämmiga, men skiljer sig åt på vissa punkter.

Vissa anser att vi bör fortsätta med samma tema men ta det till en högre nivå i organisationerna:

”Fortsätt med samma tema, vi är långt ifrån klara med detta. Bjud in företagsledningar, det är högste chefen som signalerar ut vad som är viktigt för företaget. Tycker de att kopplingen mellan Underhåll – Stabilitet – Hållbarhet är lika tydlig som jag tycker? Tycker de att Stabilitet och Hållbarhet är viktigt?”

Andra är mer intresserade av specifika frågeställningar:

”Ett arbetsområde som jag själv ”brottas” med är fördelningen mellan avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll. Vore av intresse att veta hur andra jobbar med detta.”

”Någon som kommer och berättar om bra lösningar på hur projektverksamhet med anläggningsförnyelse på ett smidigt sätt kan överföras till underhållsavdelningen på företaget. Hur får man med underhållsaspekterna i projektverksamheten?”

Många är dessutom intresserade av arbetet som görs i SMGC:s projektgrupper och skulle vilja se avrapporteringar från dessa.

Vad gäller Arlanda så vittnar enkätresultaten om en lyckad dag. Nedan syns dagen i siffror:

Fråga

Betyg

Hur givande var dagen i sin helhet för dig i din yrkesroll?

4,25 / 6

Hur givande var dagens föreläsningar?

4,2 / 6

Hur var det praktiska arrangemanget?

5,5 / 6

Om SMGC anordnar ett liknande arrangemang framöver, skulle du delta?

Ja (93%)

Var fördelningen av tid till mingel/föredrag/diskussion bra?

Bra (100%)

För att citera en av deltagarna:

”Tack för ett bra arrangemang, jag ser fram emot nästa.”

Tack själv, det gör vi också! Vi har tagit till oss av er feedback och har redan börjat jobba med nästa aktivitet.

Publicerad 2011/09/15 i Nyheter

Blogg: Kim Berghäll inleder debatten

SMGC:s blogg Sustainability Wall lanserades i samband med inspirationsdagen på Arlanda i förra veckan.  Först ut med att skriva ett inlägg var Kim Berghäll från EuroMaint Industry. Han diskuterar underhåll som varumärke och resonemanget är detsamma som i hans föredrag i torsdags. Kim säger bland annat:

”Min absolut bestämda uppfattning är att vi måste finnas i dessa forum, synas i debatten, stå långt fram i ”Hejarklacken” och ropa, men då måste vi förändra vår status och som i all förändring börjar det hos oss själva. Vi måste se Underhållets Varumärke för vad det handlar om och vi måste börja förklara vad vårt erbjudande består av så att våra ”Nyttjare” förstår vad vi menar.”

För att läsa inlägget i sin helhet, klicka här.